Araçsal Ağlar ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
 Araştırma Grubu
 VeNIT
 
 

Ana Sayfa

Kişiler

Araştırma

Yayınlar

İşbirlikleri

Bağlantılar

İletişim

 

Turkish.png   English.png

 

 

 


VeNIT-RG

Araçsal Ağlar ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Araştırma Grubu, VeNIT-RG, olarak Araçsal Ağlar (VANet) ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) alanında yeni ve yenilikçi araştırmalar üzerinde yoğunlaşmaktayız. Amacımız, iletişim (haberleşme) protokolleri ile ağ ve sistem tasarımı; sistemlerin test ve performans ölçümleri; ve bu alanda uygulamalar ve sistemlerin geliştirilmesini kapsayan yenilikçi ve özgün çalışmalar yapmaktır.

V2X iletişimi ve ITS yakın geleceğin umut verici teknolojileridir. VeNIT-RG araştırma grubu; araçsal ağlar (VANets) ve akıllı ulaşım sistemleri (ITS) için iletişim sistemleri, araçsal ağ teknolojileri ve uygulamalarının geliştirilmesi ile entegrasyonunu hedeflemektedir. Sürüş güvenliğini ve konforunu arttırmak amacıyla araçlara iletişim (haberleşme) için ağ bağlantısının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amacı sağlayabilmek için araç-içi algılayıcılar (sensörler) ve araç-içi ağ altyapısı ile V2V/V2I (araçtan araca / araçtan sabit altyapı birimine) iletişim teknolojileri kullanılmaktadır. Özetle, VeNIT araştırma grubunun amacı:

  • Araçsal Ağlar (VANeTs) için yenilikçi iletişim (haberleşme) mimarisi ve kablosuz ağ teknolojileri geliştirmek.

  • Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) için teknoloji geliştirmek.

  • Yerel kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, geliştirilen yeni teknolojileri test etmek ve iyileştirmektir.

Kısa Vadede:

  • araştırmalarımız sonucu elde edilen yeni teknolojileri veya ihtiyaç duydukları mevcut teknolojileri Sanayi Kuruluşlarına sağlayarak işbirliğinde bulunmak.

  • araştırmacılar, enstitüler ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak geliştirdiğimiz teknolojileri uygulamak ve bunları gerçek durum senaryoları kullanarak değerlendirmek.

Uzun Vadede:

  • yeni nesil araçsal iletişim (haberleşme) sistemlerini geliştirmek.


Güncel

2018-07-10   Yaz Okulu Eğitimi: "5G-V2X Systems and Connected Cars Summer School" Mujdat Soyturk tarafından düzenlenmiştir. Tarihler: 16 Temmuz 2018 – 03 Ağustos 2018, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 3GPP tarafından yakın zamanda V2X iletişimi için yeni 5G standartları Release 14 ve Release 15 yayınlandı. Araştırmacılarımızın bu alanda çalışma yapabilmesine yönelik olarak bir yaz okulu düzenliyoruz. Araç katarlama ve otonom araçlar/otonom sürüş uygulamaları gibi proje önerilerimizde yer alan uygulamalar üzerinde çalışma yapılacaktır.

2018-04-19   Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı, 2018’e katkıda bulunduk. Davetli konuşmacı olarak Müjdat Soytürk “Yeni AUS Ekosistemi: V2X Teknolojileri ve Uygulamaları” başlıklı konuşmasını sundu.

2018-04-12   Koc Sistem ve Migros Ar-Ge personeline “5G ve Teknolojileri: V2X, Uç Bilişim, IoT” konulu 3-saatlik bir seminer verdik.

2018-03-13   IDC Türkiye Bulut ve Veri Merkezi Konferansına, uzmanlık alanımızla ilgili konuşma yaparak katkıda bulunduk. Bulut ve Bulut Bilişim sektörünü "V2X and Edge Computing" konularında bilgilendirdik.

2018-02-14   5GTR Forum Çalıştayı Dikey Sektörler Buluşmasında, Ulaşım ve Lojistik sektörünü, 5G ve V2X teknolojileri ve uygulama alanları konularında bilgilendirdik.

2017-11-14   VeNIT-RG, 5GTR Forum üyesi olmuştur. 5GTR Forum aktivitelerine ve Çalıştay faaliyetlerine katılmaktadır. Özellikle, V2X iletişimi, ağları ve standartları konularında katkı yapmaktadır.

2017-10-12   Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi 4üncü Çalıştayı 13 Ekim 2017 tarihinde TÜBİTAK'da gerçekleştirilmiştir. VeNIT-RG tarafından, V2X İletişimi ve Bağlı Araçlar Çalışma Grubu lideri olarak, V2X İletişimi-Bağlı Araçlar konuları ile, Türkiye'de yapılan çalışmalar, projeler ve işbirlikleri katılımcılara sunulmuştur.

2017-07-10   Eğitim "5G-V2X Systems and Connected Cars Summer School" Mujdat Soyturk tarafından düzenlenmiştir. Tarihler: yakinda duyurulacaktir. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2017-07-04   Yaz Okulu Eğitimi: V2X iletişiminin 5G ve LTE ile entegrasyonu çok yakın zamanda standartlaşmıştır. Araştırmacılarımızın bu alanda çalışma yapabilmesine yönelik olarak bir yaz okulu düzenliyoruz. Eğitimde, V2X iletişimi de dahil 5G-V2X iletişimine odaklanılacaktır. Eğitim programı çok yakında duyurulacaktır.

2017-04-25   "Smart Mobility and Connected Cars" konulu konuşma, büyük kurumların CIO'larına IDC CIO Zirvesi 2017, Antalya verildi.

2017-02-16   VeNIT-RG araştırma grubumuz, Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi'ne (TUBITAK tarafından koordine edilen) davet edilmiş ve Marmara Üniversitesi ile beraber katılmıştır.

2017-02-06   Eğitim "Vehicular Networks and ITS", V2X Communications, Systems, Standards and Connected Cars konularında lisansüstü dersi. Ders içeriği, standartları daha fazla kapsayacak ve çalışacak şekilde güncellenmiştir. Mujdat Soyturk, Bahar 2017 dönemi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2016-07-25   Eğitim "V2X Systems and Connected Cars Summer School" Mujdat Soyturk tarafından düzenlenmiştir. Tarihler: 01 Ağustos 2016 – 02 Eylül 2016. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2016-07-09   "From Vehicular Networks to Vehicular Clouds in Smart Cities" başlıklı kitap bölümü "Smart Cities and Homes: Key Enabling Technologies" kitabında basılmıştır. (Editörler M. S. Obaidat, and P. Nicopolitidis), Elsevier, 2016

2016-08-14   "Collision Resolution MAC Algorithm for Vehicular Ad Hoc Networks" başlıklı bildiri EEE CAMAD'2016 21st IEEE International Workshop on Computer Aided Modelling and Design of Communication Links and Networks - Special Session on "Evolving Technologies for Smart Cities" konferansında sunulmak üzere kabul edilmiştir.

2016-06-27   "An Alternative Approach to Mobility Analysis in Vehicular Ad Hoc Networks" başlıklı bildiri IEEE UMITS'2016 IEEE International Workshop on Urban Mobility & Intelligent Transportation Systems konferansında sunulmuştur.

2015-08-25   " ReSCUE: Relatively Stable Clustering for Unbiased Environments in VANETs " başlıklı bildiri IEEE IWCMC'2015, International Wireless Communications & Mobile Computing konferansında sunulmuştur.

2014-04-25   "Detection and Analysis of Holes And Bumps on Road Surfaces" başlıklı bildiri, IEEE SIU'2014 konferansında sunulmuştur. Bildiri, devam etmekte olan "Detecting potholes in road surfaces" projesinin bir parçasıdır.

2014-04-21   İETT tarafından desteklenen, İstanbul METROBÜS Sisteminin Simülasyonu ve Kapasite Analizi projesi tamamlanmıştır. Proje sonuç raporu İETT 'ye gönderilmiştir. Simülasyon ve sonuçlar, 2024 yılına kadar tüm yılları içermektedir. Metrobüs hatlarının yeniden düzenlenmesi ve yeni bir hat ilave edilmesi önerilmiştir.

 

© COPYRIGHT 2013 ALL RIGHTS RESERVED VeNIT-RG
 
Dept. of Computer Eng. || Faculty of Engineering || Marmara University