Back to News

March 23, 2022

Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı

Etkinlik Konusu:
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin temel hedefleri arasında yer alan trafikte sürüş, yol ve yolcu emniyetinin sağlanması, ulaşım altyapı kapasitelerinin etkin kullanımı, seyahat sürelerinin azaltılması vb. fonksiyonların sağlanması için gerekli iletişim altyapısının (kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında) en önemli bileşenini Araçtan-Heryere (Vehicle-to-Everything - V2X) iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Bu çalıştayda, (1) V2X iletişim teknolojilerinin durumu ve akıllı ulaşım sistemlerine sağladığı imkanlar, (2) yakın bir gelecekte trafikte yer alması beklenen otonom/yarı otonom araçların bugünü ve geleceği, V2X teknolojilerinin otonom araçlarda kullanımı, (3) Gelecekte otonom araçların neden olduğu kazaların hukuk boyutu, (4) Akıllı Ulaşım Teknolojilerinin ülkemizdeki durumu, V2X teknolojilerinin kullanım hazırlığı, konularında çalışmalar yapılacaktır.

GERÇEK SAHA DEMONSTRASYONLARI: Çalıştayın son aşamasında, Bağlantılı Araçlar, V2X Haberleşmesi ve AUS Uygulamalarının saha demonstrasyonları yer almaktadır. Saha demonstrasyonlarında, VeNIT Lab ve BigTRI tarafından geliştirilen yerli ve milli V2X uygulamaları Akıllı Ulaşım Sistemine entegre olarak ilk defa kullanılacaktır. Araç-araç, araç-altyapı iletişimlerini içeren V2X uygulamaları gerçekleştirilecektir. 

 

Etkinlik Programına buradan erişebilirsiniz: https://venit.org/v2x_workshop/
Kayıt için lütfen tıklayınız: Kayıt Linki