News Detail

Details

Back to News

BRIGHTER project has been selected to be funded under the HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA call

Ufuk Avrupa Programı, Key Digital Technologies (KDT) çağrıları başvuru sonuçları açıklandı.  Rekabetin yüksek olduğu HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA çağrı başlığında Marmara Üniversitesi’nin proje ortağı olarak yer aldığı “BRIGHTER: Breakthrough in micro-bolometer imaging” başlıklı projemiz, tüm projeler arasında 1. olarak, desteklemeye uygun görüldü. 5 ülkeden 16 kuruluşun yer aldığı 19,2 M Avro bütçeli projenin Marmara Üniversitesi proje yürütücülüğünü VeNIT Lab Direktörü Doç. Dr. Müjdat Soytürk gerçekleştirecektir. Marmara Üniversitesi ayrıca projenin ülke koordinatörlüğünü de gerçekleştirmektedir.

Kızılötesi görüntüleme çözümleri giderek yaygınlaşmakta, inovatif çözümlerin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Mikro bolometre sensörleri, kompakt, hafif, düşük güçlü, güvenilir ve uygun fiyatlı kızılötesi görüntüleme bileşenleri olup, BRIGHTER’da, soğutulmuş muadilleriyle performans farkını azaltan mikro-bolometre çözümleri geliştirilecektir. Piksel teknolojisi, Read Out Integrated Circuit, düşük güçlü kenar görüntü sinyali işleme elektroniği, optik ve görüntü işleme algoritmaları geliştirilecektir. Uç Bilişim (Edge Computing) ile saha uygulamalarında etkin ve hızlı görüntü işleme yöntemleri geliştirilecektir. Marmara Üniversitesinin, Yapay Zeka, Haberleşme, Görüntü İşleme, Uç Bilişim ile katkı vereceği projede, Marmara Üniversitesi ve BigTRI’nin birlikte gerçekleştireceği “Bağlantılı Otonom Araçlarda Görüntü İşleme” ve “Akıllı Kavşak/VRU Emniyeti İçin Görüntü İşleme” saha uygulamaları ile proje çıktılarının testleri ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Proje, Avrupa'nın kızılötesi görüntüleme endüstrisindeki pazar payını artırmasını sağlayacaktır.

----------------------------------------------------------------

Horizon Europe Program, Key Digital Technologies (KDT) calls application results have been announced. In the call title "HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA", where the competition is high, “BRIGHTER: Breakthrough in micro-bolometer imaging” has been selected to be funded. VeNIT Lab Director Assoc. Dr. Mujdat Soyturk will be the Marmara University project coordinator of the project with a budget of 19.2 M Euros, involving 16 organizations from 5 countries. Marmara University is also the country coordinator of the project.

Infrared imaging solutions are becoming more and more widespread, enabling the development of innovative solutions. Micro-bolometer sensors are compact, light, low-power, reliable and affordable infrared imaging components, and micro-bolometer solutions that reduce the performance difference with their cooled counterparts will be developed at BRIGHTER. Pixel technology, Read Out Integrated Circuit, low power edge image signal processing electronics, optics and image processing algorithms will be developed in the project to which Marmara University will contribute with Artificial Intelligence, Communication, Image Processing and Edge Computing. The "Image Processing in Connected Autonomous Vehicles" and "Intelligent Intersection/VRU Safety" field applications, which will be carried out jointly by Marmara University and BigTRI, and the project outputs will be tested and evaluated. The project will enable Europe to increase its market share in the infrared imaging industry.