News Detail

Details

Back to News

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik proje protokolünü imzaladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Akıllı Ulaşım Sistemlerine yönelik proje protokolünü imzaladık.  

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı”nda yer alan “3.3. Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” eylemi kapsamında “Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS) Teknik İsterleri” Marmara Üniversitesi VeNIT Lab tarafından hazırlanacaktır. Proje kapsamında;  

 • Ülkemiz ve dünya mevcut durum analizleri 

 • ABHS mimari yapı ve bileşenleri 

 • ABHS altyapı ve iletişim protokolleri 

 • Yıkıcı teknolojilerin kullanımı (yapay zeka, derin öğrenme 

 • V2X teknolojilerinin kullanımı 

 • OBU, RSU, hücresel ağ bileşenleri (DSRC, C-V2X, 5G) 

 • K-AUS iletişimi ve yönetimi  

 • K-AUS donanım ve yazılım bileşenleri,  

 • Haberleşme ve veri iletişim protokolleri, standartları ve mimarileri,  

 • V2X ve diğer K-AUS uygulamaları  

 • Veri tipleri, veri iletim yöntemleri, veri toplama yöntemleri 

yapılacak çalışmalarda yer alacaktır.  

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “3.3 Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” eylemini gerçekleştirebilmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında, 8 Eylül 2022 tarihinde “Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Protokolü” imzalanmıştır. VeNIT lab direktörü Doç.Dr. Müjdat Soytürk tarafından yürütülecek projeyi VeNIT Lab gerçekleştirilecektir. 

Bu projeyle hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı araç içi bilgi ve haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Böylece araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servislerle yol ve sürüş güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. Yol ve sürüş güvenliği ana hedefinden hareketle otonom sürüşe geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan altyapının hazırlanması planlanmaktadır. 

Projede kooperatif akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde bağlantılı araçlarda (Connected Cars) yer alan araç içi haberleşme bileşenlerinin, araçların birbirleriyle (V2V) ve altyapı ile (V2I/V2N) haberleşmede kullanacağı iletişim birimlerinin tanımlaması yapılırken örnek uygulamaların ve ilgili standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Böylece tanımlanan ve belirlenen ABHS bileşenlerinin sonraki süreçte, ülkemiz yerli ve milli kaynakları ile üretiminin yapılması hedeflenmektedir. 

Proje ile aşağıdaki temel faydalar sağlanacaktır: 

• Yolculukların daha güvenli ve emniyetli hale gelmesi, 

• Yakıt tasarrufu ve enerji verimliliğin sağlanması, 

• Trafikte kazaların ve seyahat sürelerinin azalması, 

• ABHS sisteminin yerli ve milli olarak üretilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması, 

• Geliştirilecek sistemin ürün haline gelmesi durumunda yurtdışı ihracat potansiyeline sahip olması.